×

Ozonowanie jako sposób dezynfekcji kurnika 

Budynki w gospodarstwie rolnym powinny być poddawane regularnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ze względu na utrzymanie ich właściwego poziomu higieny. Warto pamiętać, że choroby drobiu roznoszą się bardzo szybko, doprowadzając do pomoru zwierząt. W walce z nimi nie pomoże wyłącznie posprzątanie kurnika. Konieczne jest sięgnięcie po zdecydowanie silniejsze metody.

Dezynfekcja kurnika

Dezynfekcja to działanie, którego celem jest zmniejszenie liczby drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby, glony i pleśń, aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarnego. W przypadku kurnika przeprowadza się ją w chwili sprzedaży kurcząt. Wcześniej z kurnika usunąć należy ściółkę, resztkę paszy i kurz. Następnie na mokro dezynfekuje się ściany, sufit i podłogi, a także sprzęty, na których zgromadził się brud. Osobno czyści się elementy ruchome, takie jak automaty paszowe. Dopiero po tym wstępnym myciu przejść można do dezynfekcji właściwej.

Do wyboru jest bardzo wiele środków służących do dezynfekcji obiektów gospodarczych. Dobrą metodą jest dodatkowe wybielenie kurnika wapnem z dodatkiem sody kaustycznej. Dopiero po dokładnym wyschnięciu ścian, dokonuje się ozonowania.

Ozonowanie

Idealną metodą dezynfekcji w kurnikach jest ozonowanie. Ozon pozwala na doskonałe odkażenie, zlikwidowanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz usunięcie resztek środków używanych do pierwszej fazy dezynfekcji. Co niezwykle ważne, ozon rozkłada się do tlenu, dzięki czemu nie stanowi on żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Działanie bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Odpowiednio dobrane przez specjalistów stężenie ozonu jest w stanie częściowo lub nawet całkowicie wyeliminować groźne dla drobiu źródła chorób, takie jak: pleśniakowiec lśniący, ptaszyniec kurzy, roztocza, karaczany, a nawet myszy.

Dla prawidłowego działania ozonu w kurniku najważniejsza jest wilgotność powietrza. Ozonowanie jest skuteczniejsze przy niższym stężeniu ozonu i wysokiej wilgotności. Przy stężeniu ozonu powyżej 1 ppm wybicie groźnych mikroorganizmów następuje już po godzinie od opryskania. Do zalet ozonu zaliczyć można to, że jest silnym utleniaczem, w formie gazowej wnika wszędzie, również w szpary, po zabiegu nie pozostają żadne pozostałości, a sam ozon uzyskuje się w wygodnych do przenoszenia generatorach. 

Pracujemy na terenie woj. pomorskiego

(Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Słupsk, Bytów, Lębork)

Napisz lub zadzwoń jeszcze dziś, nie zwlekaj!

(+48) 519 422 773 | (+48) 793 780 801 | biuro@ddd-pomoc.pl